Oplysningspligt overfor kunder 

Som led i indgåelsen af en kontrakt/aftale om produktion og levering af betonelementer behandler thomas praefab Østervrå A/S en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger. thomas praefab Østervrå A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

  • thomas praefab Østervrå A/S, CVR.: 19056090, Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå

  • Tlf.: 9895 1300 – E-mail praefa@praefa.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere det aftalte produkt jf. aftale/kontrakt. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig. Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig. Dine personoplysninger vil blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres. Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler thomas praefab Østervrå A/S almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder thomas praefab Østervrå A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i 2 år fra afslutning opgaven. Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, thomas praefab Østervrå A/S behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.

  • Retten til indsigelse

  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at thomas praefab Østervrå A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.