Produkter thomas praefab Østervrå A/S

Leverer betonelementer til både landbrug, erhverv, industri og alle former for boligbyggeri.

Vi projekterer elementerne ud fra vores faste standarder, men tilpasser os i høj grad altid det enkelte byggeprojekt.
Samtlige af vores elementer er certificeret af Dancert i henhold til gældende normer.

Geometri

Elementernes  geometri begrænses af fabrikkens produktionsudstyr samt transportmuligheder.


Elementtykkelser for massive vægelementer leveres som standard:

 • 10 cm

 • 12 cm

 • 15 cm

 • 18 cm

 • 24 cm

Elementtykkelser for sandwichelementer leveres som standard

 • 26 cm

 • 30 cm

 • 33 cm

 • 35 cm

 • 40 cm

 • 45 cm

 • 48 cm

(andre elementtykkelser kan dog udføres efter aftale)

Højde er max. 3,5 meter, dog kan elementer udføres som vendeelementer

Længde tilpasses i høj grad det enkelte byggeprojekt. Dog er max. længde af hensyn til håndtering og transport 9,2 meter.

Vægt på elementerne er af hensyn til håndtering og transport max. 12 ton.

Elementsamlinger udføres typisk med wirebokse eller faste bøjler, eller iht. anden projektspecifik løsning.

El-indstøbninger
Elementer leveres med el-indstøbninger tilpasset det specifikke byggeprojekt. Se branchevejledning:

El-indstøbninger i elementer af beton og letklinkerbeton

Ydelses- og ansvarsfordeling

Der er i forbindelse med projektering af elementbyggeri behov for en klar afgrænsning af hvilke ydelser bygherrens rådgivere leverer og hvilke ydelser som elementleverandør leverer.

Ved fordeling af projekteringsydelser henviser vi til BIPS A113.

BIPS A113 Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved leverance og montage af elementer af beton og letklinkerbeton.

Overflader

Anvisning til overflader fra BIPS A24 kan ses i PDF herunder:


Betonoverflader – Specifikation, krav og kontrol.

 

Udsparinger for eksempelvis døre og vinduer udføres i henhold til gældende
projektmateriale.
VVS udsparinger udføres som Præfa Betonelements standard. Størrelser på disse kan ses i PDF herunder.

 

VVS udsparinger standard.

Tolerancer
Gældende branchetolerancer for kan ses på nedenstående link. Her er udfaldskrav for betonelementer beskrevet. https://www.tolerancer.dk/

Miljøpåvirkning
Elementer produceres så de kan anvendes ved passiv, moderat og aggressiv miljøpåvirkning.